#silkscreen #silkprint #cutout #craft #stopconsumingstartcreating #bird #fashion

#silkscreen #silkprint #cutout #craft #stopconsumingstartcreating #bird #fashion

מוסיקה חיה במחצית

מוסיקה חיה במחצית

תודה לדבי. אוטוביוגרפיה של אלזה סקיאפרלי. גיבורה

תודה לדבי. אוטוביוגרפיה של אלזה סקיאפרלי. גיבורה

מצאתי

מצאתי

מי רוצה לאמץ את הבחור?
אפשר לאסוף מהספסל בפאסז’. 
הסדנא לתפירה אלנבי 94

מי רוצה לאמץ את הבחור?
אפשר לאסוף מהספסל בפאסז’.
הסדנא לתפירה אלנבי 94

תיק קייצי בסדנא לתפירה

תיק קייצי בסדנא לתפירה

שוב רואה כדורגל והפעם בזבולון 10

שוב רואה כדורגל והפעם בזבולון 10